Zavolejte a ptejte se! Rada nic nestojí!

MĚŘENÍ DŘEVA

Námi používané jednotky prms na dřevo o délkách 25 až 50cm a prm na dřevo o délkách 100cm se liší v tomto: 1prms(prostorový metr sypaný)je prostor o rozměrech 1m x 1m x 1m a v něm neurovnané, volně sypaná polínka.

1prm (prostorový metr)je prostor o rozměrech 1m x 1m x 1m a v něm vyskládaná polínka v našem případě 100cm štípy. Jednotku prms u krátkého dřeva používáme z důvodu snížení ceny, protože odpadá časově náročné skládání polínek. Naopak jednotku prmr u dřeva dlouhého 100cm používáme pro objektivní  změření množství dřeva.Z toho je zřejmé, že rozdíl ceny u prms a prm je dán tím, že v jednotce prmr je více dřeva než v jednotce prms .Orientační koeficient mezi těmito jednotkami nám vychází 0,75.

Zjednodušeně bříza 33cm v ceně 890,-kč/PRMS se rovná 0,75 PRMR v ceně 1187,-kč. V obou případech zaplatíte stejně a dostanete stejné množství dřeva.Prostorový metr rovnaný "PRMR"

Nejčastější jednotka pro měření palivového dříví. Jedná se o krychli 1x1x1 metr vyrovnanou dřívím. Dodávání dříví v této jednotce šetří vaše peníze za dopravu. PMR obsahuje o 25 % více dřevní hmoty než níže popsaný PRMS.

PMR

Prostorový metr sypaný "PRMS"

Uvedená jednotka je druhou nejčastější formou dodávání palivového dříví. Jedná se zde o krychli 1x1x1 metr dříví které je volně nasypáno, proto je zde o 25 % nižší množství dřevní hmoty než u PRMR.

PMS

Plnometr ( m3 )

Jednotka se nepoužívá pro měření palivového dříví. V této jednotce se měří skutečný objem dřevní hmoty u sortimentů dříví delších než 1 metr. Jedná se o krychli 1x1x1 metr zcela zaplněnou dřevní hmotou. Používá se při měření dříví dodávaného na dřevařské provozy, kdy se změří délky a průměry jednotlivých kusů a dle tabulek se určí objemy.

vzor dřeva